ตั้งแต่วันที่ 3 เดือนกรกฎาคมปีพ.ศ. 2563 โยะโคะอะมะเทศกาลศิลปะทุก 3 ปี 2020 ถึงวันที่ 11 เดือนตุลาคม เทศกาลศิลปะทุก 3 ปีโยะโคะอะมะ 2020 เทศกาลศิลปะทุก 3 ปีโยะโคะอะมะ 2020