ส่งเสน่ห์ของวัฒนธรรมงานศิลปะไป! รวบรวมงานวัฒนธรรมที่ได้รับการจัดภายในระยะเวลานกกว้าง

Thu 2020.03.12

ส่งเสน่ห์ของวัฒนธรรมงานศิลปะกันเถอะไป!
รวบรวมงานวัฒนธรรมที่ได้รับการจัดภายในสมัยประชุมนกกว้าง
สิทธิพิเศษเช่นตั๋วฟรีหรืองานการแสดงการเข้าสถาบันคูปองลดราคา

 

ตลอดระยะเวลาของ Yokohama Triennale 2020 ถ่ายทอดเสน่ห์ของวัฒนธรรมงานศิลปะ และคณะกรรมการองค์กร Yokohama Triennale รับสมัครงานที่ทำให้เมืองของโยโกฮาม่าครึ้นเครงด้วยกันในฐานะ "โปรแกรม Yokohama Triennale 2020 การให้กำลังใจ" (ด้านล่างโปรแกรมการให้กำลังใจ)
ศิลปะดนตรีการแสดงการเต้นภาพชนิดเช่นศิลปะคลาสสิคเป็นต้นไม่เพียงแต่ศิลปะปัจจุบันเท่านั้นไม่มีความสำคัญต่อโปรแกรมการให้กำลังใจ มีเป้าหมายคืองานและการจัดแสดงกิจกรรมที่ได้รับการจัดอีกที่นอกจากอำเภอ โยโกฮาม่าทางการพูดคุยห้องทำงานการแสดงบนเวทีการฉายภาพยนตร์การแสดงดนตรีสดอย่างกว้างขวางด้วย
แนะนำว่า ได้รับการลงทะเบียนกิจกรรมในฐานะ "วัฒนธรรมโปรแกรมศิลปะที่นิติบุคคล NPO และบริษัทประชาชนศิลปินหรือผู้สร้างเป็นประธานจัดงาน" ไปในเว็บไซต์ของ Yokohama Triennale 2020
นอกจากนั้นไม่ว่าอย่างไรก็ตามกลุ่มที่เป็นประธานจัดงานโปรแกรมการให้กำลังใจให้ Yokohama Triennale 2020 กับการชื่นชมประสบการณ์ และขอความร่วมมือกิจกรรมประชาสัมพันธ์เช่นการประกาศข้อมูลเกี่ยวกับ Yokohama Triennale 2020 และการกระจายสินค้าของใบปลิวเป็นต้น

 

ที่คณะกรรมการองค์กร Yokohama Triennale ถ่ายทอดความอุดมสมบูรณ์ความพอใจของการดำเนินชีวิตที่วัฒนธรรมงานศิลปะใกล้ไปเพื่อการสร้างทางสังคมความสุขทางใจที่รับความหลากหลายอย่างกว้างขวาง และอยากได้รับการมีประสบการณ์ศิลปะปัจจุบันจากหลายที่ที่มีส่วนร่วมวัฒนธรรมงานศิลปะของชนิดที่หลากหลาย
คนต่างชาติที่เป็นศิลปะ และทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการเป็นครั้งแรก และด้วย Yokohama Triennale 2020 แนะนำแนวโน้มใหม่ล่าสุดของศิลปะอย่างกว้างขวางปัจจุบันในและต่างประเทศ และส่งค่านิยมใหม่และวัฒนธรรมใหม่ไปไปที่โลก
เชิญเป่าความเข้าใจกิจกรรมนี้ และขอความกรุณาร่วมมือ

 

■รายละเอียดธุรกิจที่เป็นกลุ่มเป้าหมายสำหรับโปรแกรมการให้กำลังใจช่วยระบุหัวข้อสำคัญในการรับสมัคร
(1) งานที่ทำให้เมืองของโยโกฮาม่าได้ครึ้นเครงพร้อมกับ Yokohama Triennale 2020
(2) งาน (โปรแกรมที่ให้การช่วยเหลือการสร้างโอกาสที่มุ่งสู่การสร้างทางสังคมที่รับความหลากหลาย และใครๆ ก็เพลิดเพลินกับวัฒนธรรมศิลปะมากกว่าเครื่องกีดขวางที่หลากหลายได้) ในสาขาวัฒนธรรมศิลปะ
(3) งานที่ได้รับการดำเนินการ (ตั้งแต่วันที่ 3 เดือนกรกฎาคมปีพ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 11 เดือนตุลาคม) ตลอดสมัยประชุมของ Yokohama Triennale 2020
(4) งาน (การคิดค่าบริการฟรีการไม่สนใจ) ที่การเข้าร่วมการชื่นชมสามารถได้ในใครๆ ด้วย

 

■มาตรการของเจ้าภาพการให้กำลังใจโปรแกรม
(1) การดำเนินการของโปรแกรมการให้กำลังใจ
(2) จัดเตรียมการกระจายสินค้าใบปลิวของ Yokohama Triennale 2020 โดยโปรแกรมการให้กำลังใจ
(3) การแจ้งล่วงหน้าของโลโก้การให้กำลังใจโปรแกรมที่สิ่งพิมพ์การประชาสัมพันธ์หรือเว็บไซต์ของเจ้าภาพหรือโปรแกรมการให้กำลังใจ

 

■สิทธิพิเศษที่เจ้าภาพ
(1) มอบคูปองลดราคา Yokohama Triennale 2020 ให้ 20 ใบในกลุ่ม 1
ช่วยมาถึงที่ Yokohama Triennale 2020 กับทุกท่านเช่นหลายที่เป็นต้นของผู้เข้าร่วมการให้กำลังใจโปรแกรมและผู้ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม ※มีประสิทธิภาพวันธรรมดาที่ช่วงเดือนกรกฎาคมปีพ.ศ. 2563 เท่านั้น
(2) มอบ 2 ใบให้กับตั๋วฟรีในกลุ่ม 1
(3) มอบ 1 เล่มให้ที่ pictorial record ทางการในกลุ่ม 1
(4) ลงโปรแกรมการให้กำลังใจ (ใส่ขอบ) ในเว็บไซต์ Yokohama Triennale 2020 WEB
(5) จัดเตรียมใบปลิวของโปรแกรมการให้กำลังใจในที่จัดงาน Yokohama Triennale 2020
(6) ลงกิจกรรมทางโปรแกรมการให้กำลังใจในบันทึกสถิติ Yokohama Triennale ทางการ
※โปรแกรมการให้กำลังใจใส่ขอบ
※สถานที่ใบปลิวจัดเตรียมของโปรแกรมการให้กำลังใจไม่เล่นการกำหนดที่จัดงานได้ที่หนึ่งใน Yokohama Museum of Art หรือผืนที่ดิน 48

 

[ใจความสำคัญของการรับสมัคร]
มาตรการที่เป็นกลุ่มเป้าหมายสำหรับโปรแกรมการให้กำลังใจ
สิ่งที่เป็นเป้าหมายเป็นมาตรการที่เป็นไปตามรายการถัดไปทั้งหมด
(1) เป็นงานที่ทำให้เมืองของโยโกฮาม่าได้ครึ้นเครงพร้อมกับ Yokohama Triennale 2020
(2) งาน (กิจกรรมและโปรแกรมที่ให้การช่วยเหลือการสร้างโอกาสที่มุ่งสู่การสร้างทางสังคมที่รับความหลากหลาย และใครๆ ก็เพลิดเพลินกับวัฒนธรรมศิลปะมากกว่าเครื่องกีดขวางที่หลากหลายได้) ในสาขาวัฒนธรรมศิลปะ
(3) เป็นกิจกรรมที่ได้รับการดำเนินการ (ตั้งแต่วันที่ 3 เดือนกรกฎาคมปีพ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 11 เดือนตุลาคม) ตลอดสมัยประชุมของ Yokohama Triennale 2020
※ถ้ารวมกำหนดการของสมัยประชุม วันที่เริ่มหรือวันการเสร็จสิ้นนอกเหนือสมัยประชุมได้
(4) การเข้าร่วมการชื่นชมเป็นงานได้ในใครๆ ด้วย (การคิดค่าบริการฟรีการไม่สนใจ)
(5) เป็นงานที่ไม่สอดคล้องกับทั้งหมดถัดไปด้วย
เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองที่แน่นอนส่วนได้ส่วนเสียของกลุ่มการเมืองอื่นโอ้
เกี่ยวข้องกับส่วนได้ส่วนเสียเช่นศาสนานิกายชุมชนทางศาสนาของการแสดงตัวอิ
ขับดันกิจกรรมทางกลุ่มอันธพาลอุหรือให้ความช่วยเหลือแก่การดำเนินการของกลุ่มอันธพาล
มีเป้าหมายคือบุคคลที่กำหนดไว้และกลุ่มโอ้
ในการใช้ชื่อเช่นการให้การสนับสนุนในอดีตโอะ กลุ่มที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขของการอนุมัติการใช้เป็นประธานจัดงาน

 

[คนเป้าหมาย]
กลุ่ม (การมีหรือไม่มีเช่นสภาพนิติบุคคลการไม่สนใจ) ที่เป็นไปตามรายการถัดไปทั้งหมด
・กลุ่มที่เข้าใจเกี่ยวกับประเด็นหลักกิจกรรมทาง Yokohama Triennale และร่วมมือกับกิจกรรมประชาสัมพันธ์ได้
・กลุ่มที่ยื่นขอกิจกรรมที่กลุ่มเป็นประธานจัดงานในฐานะโปรแกรมการให้กำลังใจ และลงทะเบียนได้
・กลุ่มที่ร่วมมือได้ของการสร้างรายงานการดำเนินการ
・กลุ่มที่อนุมัติสำหรับ < รายการที่ต้องยืนยัน > ได้

< รายการที่ต้องยืนยัน >
※ดำเนินการภายในระยะเวลาเวลาจัดงาน Yokohama Triennale 2020 และธุรกิจการเลือก "โยะโคะอะมะศิลปะเว็บไซต์ 2020" การขอโปรแกรมการให้กำลังใจไม่จำเป็น กลายเป็นโปรแกรมการให้กำลังใจ ตอนถูกเลือกมาใช้
※การสมัครการลงทะเบียนของโปรแกรมการให้กำลังใจไม่ใช่อะไรที่จะหมายถึงการสนับสนุนด้านการเงินเงินทุนที่งานที่กลุ่มและกลุ่มเป็นประธานจัดงาน การดำเนินการของโปรแกรมการให้กำลังใจตัดสินใจที่จะกลุ่มแสดงความรับผิดชอบทั้งหมดรวมถึงค่าใช้จ่าย
※เกี่ยวกับรายงานการดำเนินการ
และหลังงาน ช่วยส่ง "รายงานผล Yokohama Triennale 2020 การให้กำลังใจโปรแกรมการดำเนินการ" ให้เบอร์ติดต่อที่กำหนด (ลำที่ 4 รูปแบบ) ที่ E-mail ภายใน 30 วัน หลังจากเนื้อหาการดำเนินการบังคับใช้ข้อมูลภาพ (ระดับ 2 ชิ้น) รู้
อาจจะใช้ข้อมูลภาพเพื่อเอกสารสาธารณะ
※สำหรับกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของ Yokohama Triennale 2020 ที่กลุ่มทำ ไม่ทำการรับภาระค่าใช้จ่ายโดยคณะกรรมการองค์กร Yokohama Triennale

 

[ระยะเวลาการสมัคร]
ตั้งแต่วันพฤหัสที่ 12 เดือนมีนาคมปีพ.ศ. 2563 ถึงวันศุกร์ที่ 12 เดือนมิถุนายน

 

[ลำดับการสมัคร]
(1) ช่วยส่ง "ใบสมัคร"
・แสดงการป้อน (การกรอก) ของข้อจำเป็น และหลังการตรวจสอบ "หัวข้อสำคัญในการรับสมัคร Yokohama Triennale 2020 การให้กำลังใจโปรแกรม" ช่วยส่งให้ใบสมัครที่ E-mail ※ขอเป็นรูปร่างของการป้อนข้อมูลด้วยแป้นพิมพ์ตามหลักการ
・โปรแกรมการให้กำลังใจยื่นขอโปรแกรมมากกว่าหนึ่งได้จากกลุ่ม 1
 
ช่วยดาวน์โหลดใบสมัครจากนี่
"ใบสมัคร Yokohama Triennale 2020 การให้กำลังใจโปรแกรม" (ลำที่ 1 รูปแบบ)
 
ปลายทางการส่ง: ความรับผิดชอบเกี่ยวกับคณะกรรมการองค์กร Yokohama Triennale โปรแกรมการให้กำลังใจจ่าหน้า
rel-pg2020@yokohamatriennale.jp หมายเลขอีเมล
・ถึงหัวเรื่อง "เอกสารยื่น ช่วยบันทึกกับ วาตูการให้กำลังใจโปรแกรมวาตูวาตู" (วาตูวาตูวาตูชื่อองค์กร)
・ช่วยแนบเอกสารยื่น
 
(2) ยืนยันใบสมัครในคณะกรรมการองค์กร
 
(3) การติดต่อของการทำการลงทะเบียนจนแล้วเสร็จ
・แจ้งเกี่ยวกับการลงทะเบียนของโปรแกรมการให้กำลังใจเสร็จจากคณะกรรมการองค์กรในอีเมล (จากการส่งของใบสมัครถึงการติดต่อสื่อสารของการทำการลงทะเบียนจนแล้วเสร็จ ใช้เวลาระดับ 2 สัปดาห์)
・กรณีที่ ถึงหลังจากการทำการลงทะเบียนจนแล้วเสร็จเนื้อหาการสมัคร ก็ได้แก่การกล่าวถึงที่เป็นเท็จ เห็นชอบกับอาจจะยกเลิกการลงทะเบียน
※ถ้าการเปลี่ยนแปลงของเนื้อหาก่อให้เกิดเกี่ยวกับโปรแกรมการให้กำลังใจ จะติดต่อที่ E-mail

 

[เกี่ยวกับการดำเนินการของโปรแกรมการให้กำลังใจ]
เวลาส่งอีเมลของการทำการลงทะเบียนจนแล้วเสร็จ ส่งโดยรวม "รายการที่ต้องยืนยันที่เจ้าภาพการให้กำลังใจโปรแกรม"
ใน "รายการที่ต้องยืนยันที่เจ้าภาพการให้กำลังใจโปรแกรม"
・เกี่ยวกับการส่งของสิทธิพิเศษ
・เกี่ยวกับการใช้ของ "โลโก้การให้กำลังใจโปรแกรม"
・เกี่ยวกับการยื่นรายงาน เวลาโปรแกรมเช่นงานได้แก่การเปลี่ยนแปลง
ช่วยยืนยัน เพราะการติดต่อสื่อสารข้อควรระวังเกี่ยวกับกิจกรรมประชาสัมพันธ์นะโดะถูกบันทึก

 

[เกี่ยวกับการหยุดการเปลี่ยนแปลงของเนื้อหาการสมัคร]
กรณีที่มีข้อมูลพวกนี้ในการเปลี่ยนแปลงหลังจากการทำการลงทะเบียนจนแล้วเสร็จของโปรแกรมการให้กำลังใจ ช่วยส่ง " Yokohama Triennale 2020 การให้กำลังใจโปรแกรมการเปลี่ยนแปลง (การหยุด) แบบฟอร์มแจ้งเตือน" (ลำที่ 3 รูปแบบ) ให้คณะกรรมการองค์กร Yokohama Triennale โดยรวดเร็ว กรณีที่ไม่มีการส่ง อาจจะยกเลิกการลงทะเบียน
"หมายเลขการรับ" ที่บอกตอนที่การสมัครจำเป็นในกรณีการเปลี่ยนแปลง

 
< เบอร์ติดต่อสอบถาม >
ความรับผิดชอบเกี่ยวกับคณะกรรมการองค์กร Yokohama Triennale โปรแกรมการให้กำลังใจจ่าหน้า
045-663-7232 หมายเลขโทรศัพท์ (การต้อนรับทางโทรศัพท์: 10 นาฬิกานอกจากวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุด - 18 นาฬิกา)

 

■รูปแบบเอกสารเกี่ยวกับการสมัคร
"หัวข้อสำคัญในการรับสมัคร Yokohama Triennale 2020 การให้กำลังใจโปรแกรม :" [ Portable Document Format ]
"ใบสมัคร Yokohama Triennale 2020 การให้กำลังใจโปรแกรม" (ลำที่ 1 รูปแบบ) : [รูปแบบ Word ]
" Yokohama Triennale 2020 การให้กำลังใจโปรแกรมการเปลี่ยนแปลง (การหยุด) แบบฟอร์มแจ้งเตือน" (ลำที่ 3 รูปแบบ) : [รูปแบบ Word ]