• twitter
  • facebook

Terms of Use สิ่งแวดล้อมและนโยบาย SNS
Terms and Condition of Use and Social Media Policy

คณะกรรมการองค์กรเทศกาลศิลปะทุก 3 ปีโยโกฮาม่า (เรียกว่าการประชุมคณะกรรมการนี้ดังต่อไปนี้) บริหารเว็บไซต์โยโกฮาม่าเทศกาลศิลปะทุก 3 ปี WEB (เรียกว่าเว็บไซต์นี้ดังต่อไปนี้) เวลาเว็บไซต์นี้ใช้ ขอความกรุณาเห็นชอบเกี่ยวกับจุดถัดไป นอกจากนั้นในโอกาสนี้ตัดสินใจที่จะลง revised edition ของเอกสารนี้ เพราะการประชุมคณะกรรมการนี้อาจจะเปลี่ยน Terms of Use ของเว็บไซต์นี้ ขอความกรุณาให้ยืนยันว่า ใหม่ล่าสุดเนื้อหาในกรณีการใช้ดังนั้น


Terms of Use User Policy

1.เกี่ยวกับลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์เกี่ยวกับข้อมูล (หนังสือเรียนแผ่นป้ายภาพภาพ) ที่ถูกลงในเว็บไซต์นี้และสิทธิอื่นสังกัด rightful claimant ที่ยอมรับการใช้ในการประชุมคณะกรรมการนี้หรือนี้คณะกรรมการ ลิขสิทธิ์พวกนี้ถูกปกป้องในกฎหมายลิขสิทธิ์ของแต่ละประเทศสนธิสัญญาหลายประเภทกฎหมายอื่น และใช้เนื้อหาที่ถูกลงในเว็บไซต์นี้ข้ามขอบข่ายที่ได้รับการยอมรับเพราะกฎหมายเช่นการใช้ส่วนตัวเป็นต้น (รวมสิ่งจำลองการแก้ไขปลอมแปลงการแจกจ่าย) ทำไม่ได้
นอกจากนั้นลิขสิทธิ์ทั้งหมดเกี่ยวกับเนื้อหาของอีเมล์ที่ส่งให้ลูกค้าจากการประชุมคณะกรรมการนี้สังกัดคณะกรรมการนี้ และการแปลงใช้พิมพ์ไม่ได้ซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต

2.เกี่ยวกับข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

ถึง เวลาลงข้อมูลในเว็บไซต์นี้ การประชุมคณะกรรมการนี้ การพิจารณาการยืนยันที่เพียงพอทำงาน แต่ไม่ใช่อะไรที่จะรับประกันความแม่นยำของข้อมูลนี้และความเสร็จสมบูรณ์
การประชุมคณะกรรมการนี้ไม่ใช่อะไรที่จะแสดงความรับผิดชอบเลยเกี่ยวกับการกระทำทั้งหมดที่ผู้ใช้ทำโดยใช้ข้อมูลของเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์ยกเว้นเว็บไซต์นี้ที่ขึงจากเว็บไซต์นี้หรือนี้เว็บไซต์ที่ลิงก์ถูกควบคุมดูแลในความรับผิดชอบของผู้ดำเนินงานของแต่ละเว็บไซต์ลิงก์ และลูกค้าช่วยตาม Terms of Use ของแต่ละเว็บไซต์ลิงก์ เวลาเว็บไซต์ลิงก์พวกนี้ใช้
นอกจากนั้นคณะกรรมการนี้ไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหายทั้งหมดที่ก่อให้เกิดเนื่องจากการใช้พวกนี้อีกเกี่ยวกับเนื้อหาของเว็บไซต์ลิงก์

นอกจากนั้น ถึงเปลี่ยนแปลงเนื้อหาโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าหรืออาจจะลบเว็บไซต์นี้ แต่ขอความกรุณาทำความเข้าใจล่วงหน้า

3.เกี่ยวกับการใช้ของบริการภายนอก

เพื่อให้แสดงโฆษณาบนเว็บไซต์หรือปุ่ม SNS เกี่ยวกับเนื้อหาบางส่วนที่เว็บไซต์นี้ มีเนื้อหาที่ใช้บริการที่บุคคลที่สามจัดหา ดังนั้นข้อมูลเช่นล็อกการเข้าถึงถูกบันทึกถึงเซิร์ฟเวอร์ของผู้จัดหาแต่ละบริการ เวลาอ่านค้นคว้าหน้าโดยใช้พวกนั้น เกี่ยวกับข้อมูลและการจัดการนั้นที่ถูกเก็บ ดูที่นโยบายความเป็นส่วนตัวของแต่ละบริการ

บริการภายนอกที่คณะกรรมการนี้ใช้

การใช้สิ่งแวดล้อม User Environment

ในการใช้ของเว็บไซต์นี้ แนะนำสิ่งแวดล้อมถัดไป ไม่สามารถใช้ได้หรืออาจจะไม่แสดงขึ้นอยู่กับการติดตั้งของเบราเซอร์ของลูกค้าอย่างชัดเจนภายใต้การใช้ยกเว้นสิ่งแวดล้อมการแนะนำและสิ่งแวดล้อมที่แนะนำโดยด้วย นอกจากนั้นอาจจะไม่ทำงานอย่างชัดเจน กรณีที่ติดตั้งซอฟต์แวร์บางส่วน ขอความกรุณาทำความเข้าใจ

1.เกี่ยวกับเบราเซอร์การแนะนำ

คณะกรรมการองค์กรเทศกาลศิลปะทุก 3 ปีโยโกฮาม่าหน้า WEB

■วินโดวส์
・มากกว่าอินเตอร์เนต Explorer 7
・มากกว่า Firefox 19
・มากกว่ากูเกิ้ล Chrome 25
■Mac
・มากกว่า Safari 5
・มากกว่า Firefox 19
・มากกว่ากูเกิ้ล Chrome 25

หน้าโยะโคะอะมะเทศกาลศิลปะทุก 3 ปี 2020 การสร้างขึ้นพิเศษ WEB ( https://www.yokohamatriennale.jp/2020/ )
หน้าโยโกฮาม่าเทศกาลศิลปะทุก 3 ปีผู้สนับสนุน ( https://www.yokohamatriennale.jp/supporter/ )

■วินโดวส์
・มากกว่า Firefox 66
・มากกว่ากูเกิ้ล Chrome 74
■Mac
・มากกว่า Safari 12

2.เกี่ยวกับ SSL

เพื่อพัฒนา security level ที่เว็บไซต์นี้ ในบริการบางส่วน ใช้การสื่อสาร SSL coding ( Secure Socket Layer ) กรณีที่ให้ใช้บริการเหมาะสม จำเป็นต้องมีเบราเซอร์ของการใช้สนับสนุน SSL นอกจากนั้นเพราะการติดตั้งเช่นกำแพงไฟ อาจจะไม่สามารถใช้หน้าที่เกี่ยวข้องได้

3.ตีคุกกี้ ( Cookies )

ที่เว็บไซต์นี้ อาจจะส่งข้อมูลที่เรียกว่าคุกกี้ไปคอมพิวเตอร์ของการใช้ในกรณีการใช้ที่เว็บไซต์ และข้อมูลนั้นถูกฮาร์ดดิสก์ของผู้ใช้หรือหน่วยความจำบันทึก
ใช้คุกกี้ เพื่อที่จะจัดหาบริการที่ดีกว่า และไม่อาจจะบุกรุกความเป็นส่วนตัวของทุกท่านของการใช้หรือการใช้สิ่งแวดล้อม
ถึงหยุดฟังก์ชันของคุกกี้ได้ โดยทุกท่านของการใช้เปลี่ยนแปลงการติดตั้ง แต่ช่วยระมัดระวัง เพราะกรณีนั้นอาจจะไม่ใช้บริการบางส่วนแล้วได้

4.เกี่ยวกับล็อกการเข้าถึง

ที่เว็บไซต์นี้ บันทึกข้อมูลของผู้อ่านด้วยรูปร่างที่ชื่อว่าล็อกการเข้าถึง ถึงชื่อโดเมนและ IP address ของผู้อ่านชนิดของเบราเซอร์ใช้วันและเวลาการเข้าถึงถูกรวมไว้ในล็อกการเข้าถึง แต่ล็อกการเข้าถึงถูกใช้ประโยชน์จากเพื่อการควบคุมการตรวจซ่อมของเว็บไซต์และการวิเคราะห์สถิติเกี่ยวกับสถานการณ์การใช้ และไม่อาจจะใช้ที่เป้าหมายนอกจากนั้น

5.เกี่ยวกับ plug in

เพื่อให้เพลิดเพลินอย่างสบายมากกว่าเดิมที่เว็บไซต์นี้ เตรียมเนื้อหาโดยใช้ภาพ เพื่อดูเนื้อหา จำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์ plug in กรณีที่ดู ช่วยใช้ซอฟต์แวร์ plug in ใหม่ล่าสุดที่เหมาะสมสำหรับการใช้สิ่งแวดล้อมของลูกค้า

■เงื่อนไขซึ่งจำเป็นสำหรับการอ่านค้นคว้า
・กรณีที่ฟังก์ชัน JavaScript ถูกทำให้เป็นโมฆะโดยเบราเซอร์ของการใช้ ไม่ทำงานอย่างชัดเจนหรืออาจจะไม่แสดงอย่างชัดเจน เวลาดู ช่วยทำ JavaScript ด้วยการติดตั้งเบราเซอร์อย่างมีประสิทธิผล
・สร้างหน้าในเว็บไซต์นี้โดยใช้เทคนิคของ CSS ( Cascading Style Sheets ) เพื่อแสดงหน้าอย่างชัดเจน ทำ CSS อย่างมีประสิทธิผล และช่วยใช้
・กรณีที่ดูที่ข้อมูล PDF ผู้ดูเช่น Reader อะโดบีจำเป็น

การดาวน์โหลดอะโดบี Acrobat Reader

6.เกี่ยวกับการเข้าถึงได้ง่าย

เพื่อคนจำนวนมากสามารถใช้ได้รวมถึงคนที่มีสิ่งแวดล้อมและปานทางเทคนิคที่เว็บไซต์นี้หลากหลายอย่างสบายมากกว่าเดิม ตั้งเป้าหมายไปที่การผลิตของเว็บไซต์ที่เลือกเทคนิคเว็บไซต์มาตรฐานมาใช้ และคำนึงถึงการเข้าถึงได้ง่าย

SNS นโยบาย SNS Policy

การประชุมคณะกรรมการนี้นำมาใช้ตามนโยบายดังต่อไปนี้ในกรณีการดำเนินการสื่อเชิงสังคม

1.การดำเนินการ

คณะกรรมการนี้ทำ Twitter Facebook การส่งข้อมูลอันเนื่องมาจาก Instagram
twitter
ชื่อบัญชีผู้ใช้: @yokotori_
https://twitter.com/yokotori_/ 
Facebook
user name : @YOKOHAMATRIENNALE
https://www.facebook.com/YOKOHAMATRIENNALE/
Instagram
user name : @yokohama_triennale
https://www.instagram.com/yokohama_triennale/

2.เป้าหมาย

ทันเวลา และเผยแพร่มาตรการของเทศกาลศิลปะทุก 3 ปีโยโกฮาม่าอย่างกว้างขวาง และจัดหาโอกาสที่คุ้นเคยกับศิลปะแก่ท่านทั้งหลายจำนวนมาก และมุ่งมั่นได้รับความเข้าใจเพื่อกิจกรรมนี้

3.เวลาที่นำมาใช้ปฏิบัติ

ตัดสินแล้วว่า ส่งไปแบบไม่ถูกต้องตามกฎ

4.การตอบกลับ

ไม่ทำการตอบกฎเกณฑ์ (การตอบกลับ) ความเห็นแต่ละคนช่วยแจ้งเกี่ยวกับการสอบถามจากแบบฟอร์มการสอบถาม

5.การหยุดการลบของบัญชีผู้ใช้

กรณีที่การสนับสนุนของข้อมูลยาก หยุดบัญชีผู้ใช้นี้หรือต้องลบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

6.ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

ไม่ใช่อะไรที่จะรับประกันความแม่นยำความเสร็จสมบูรณ์ความมีประโยชน์ของข้อมูลใน SNS นี้ ดังนั้นไม่แสดงความรับผิดชอบทั้งหมดเกี่ยวกับความเสียหายที่ผู้ใช้หรือบุคคลที่สามเผชิญ เพราะใช้ข้อมูลใน SNS นี้
การประชุมคณะกรรมการนี้ไม่แสดงความรับผิดชอบทั้งหมดเกี่ยวกับเนื้อหาที่ผู้ใช้ส่ง
คณะกรรมการนี้ไม่รับผิดชอบต่อทุกๆ เกี่ยวกับความเสียหายที่ผู้ใช้หรือบุคคลที่สามเผชิญเพราะปัญหาระหว่างผู้ใช้ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ SNS นี้หรือปัญหาระหว่างผู้ใช้และบุคคลที่สาม
เกี่ยวกับความเสียหายไม่ว่าแบบไหนก็ตามที่ก่อให้เกิดเนื่องจากหัวข้อเกี่ยวกับ SNS นี้ ไม่แสดงความรับผิดชอบทั้งหมดด้วย

7.เกี่ยวกับการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ที่ SNS นี้ จัดการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของคณะกรรมการองค์กรเทศกาลศิลปะทุก 3 ปีโยโกฮาม่าอย่างเหมาะสม

8.เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของนโยบายที่นำมาใช้ปฏิบัติ

ต้องเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ตามต้องการ และกรณีนั้นเผยแพร่ผ่านโฮมเพจ