• twitter
  • facebook

กฎข้อบังคับในการใช้สิ่งแวดล้อมและนโยบาย SNS
Terms and Condition of Use and Social Media Policy

คณะกรรมการองค์กร Yokohama Triennale (เรียกว่า "การประชุมคณะกรรมการนี้" ดังต่อไปนี้) บริหารเว็บไซต์ Yokohama Triennale WEB (เรียกว่า "เว็บไซต์นี้" ดังต่อไปนี้) เวลาเว็บไซต์นี้ใช้ ขอความกรุณาเห็นชอบเกี่ยวกับจุดถัดไป นอกจากนั้นในโอกาสนี้ตัดสินใจที่จะลง revised edition ของเอกสารนี้ เพราะการประชุมคณะกรรมการนี้อาจจะเปลี่ยน Terms of Use ของเว็บไซต์นี้ ขอความกรุณาให้ยืนยันว่า ใหม่ล่าสุดเนื้อหาในกรณีการใช้ดังนั้น


กฎข้อบังคับในการใช้ User Policy

1.เกี่ยวกับลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์เกี่ยวกับข้อมูล (หนังสือเรียนแผ่นป้ายภาพภาพ) ที่ถูกลงในเว็บไซต์นี้และสิทธิอื่นสังกัดผู้ถือสิทธิ์ที่ยอมรับการใช้ในการประชุมคณะกรรมการนี้หรือนี้คณะกรรมการ ลิขสิทธิ์พวกนี้ถูกปกป้องในกฎหมายลิขสิทธิ์ของแต่ละประเทศสนธิสัญญาหลายประเภทกฎหมายอื่น และใช้เนื้อหาที่ถูกลงในเว็บไซต์นี้ข้ามขอบข่ายที่ได้รับการยอมรับเพราะกฎหมายเช่นการใช้ส่วนตัวเป็นต้น (รวมสิ่งจำลองการแก้ไขปลอมแปลงการแจกจ่าย) ทำไม่ได้
นอกจากนั้นลิขสิทธิ์ทั้งหมดเกี่ยวกับเนื้อหาของอีเมล์ที่ส่งให้ลูกค้าจากการประชุมคณะกรรมการนี้สังกัดคณะกรรมการนี้ และการแปลงใช้พิมพ์ไม่ได้ซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต

2.เกี่ยวกับข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

ถึง เวลาลงข้อมูลในเว็บไซต์นี้ การประชุมคณะกรรมการนี้ การพิจารณาการยืนยันที่เพียงพอทำงาน แต่ไม่ใช่อะไรที่จะรับประกันความแม่นยำของข้อมูลนี้และความเสร็จสมบูรณ์
การประชุมคณะกรรมการนี้ไม่ใช่อะไรที่จะแสดงความรับผิดชอบเลยเกี่ยวกับการกระทำทั้งหมดที่ผู้ใช้ทำโดยใช้ข้อมูลของเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์ยกเว้นเว็บไซต์นี้ที่ขึงจากเว็บไซต์นี้หรือนี้เว็บไซต์ที่ลิงก์ถูกควบคุมดูแลในความรับผิดชอบของผู้ดำเนินงานของแต่ละเว็บไซต์ลิงก์ และลูกค้าช่วยตามกฎข้อบังคับในการใช้ของแต่ละเว็บไซต์ลิงก์ เวลาเว็บไซต์ลิงก์พวกนี้ใช้
นอกจากนั้นคณะกรรมการนี้ไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหายทั้งหมดที่ก่อให้เกิดเนื่องจากการใช้พวกนี้อีกเกี่ยวกับเนื้อหาของเว็บไซต์ลิงก์

นอกจากนั้น ถึงเปลี่ยนแปลงเนื้อหาโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าหรืออาจจะลบเว็บไซต์นี้ แต่ขอความกรุณาทำความเข้าใจล่วงหน้า

3.เกี่ยวกับการใช้ของบริการภายนอก

เพื่อให้แสดงโฆษณาบนเว็บไซต์หรือปุ่ม SNS เกี่ยวกับเนื้อหาบางส่วนที่เว็บไซต์นี้ มีเนื้อหาที่ใช้บริการที่บุคคลที่สามจัดหา ดังนั้นข้อมูลเช่นล็อกการเข้าถึงถูกบันทึกถึงเซิร์ฟเวอร์ของผู้จัดหาแต่ละบริการ เวลาอ่านค้นคว้าหน้าโดยใช้พวกนั้น เกี่ยวกับข้อมูลและการจัดการนั้นที่ถูกเก็บ ดูที่นโยบายความเป็นส่วนตัวของแต่ละบริการ

บริการภายนอกที่คณะกรรมการนี้ใช้

สภาพแวดล้อมในการใช้ User Environment

ในการใช้ของเว็บไซต์นี้ แนะนำสิ่งแวดล้อมถัดไป ไม่สามารถใช้ได้หรืออาจจะไม่แสดงขึ้นอยู่กับการติดตั้งของเบราเซอร์ของลูกค้าภายใต้การใช้และสถานะแวดล้อมที่แนะนำยกเว้นสถานะแวดล้อมที่แนะนำอย่างชัดเจนด้วย นอกจากนั้นอาจจะไม่ทำงานอย่างชัดเจน กรณีที่ติดตั้งซอฟต์แวร์บางส่วน ขอความกรุณาทำความเข้าใจ

1.เกี่ยวกับเบราเซอร์การแนะนำ

คณะกรรมการองค์กร Yokohama Triennale หน้า WEB

■วินโดวส์
・มากกว่าอินเตอร์เนต Explorer 7
・มากกว่า Firefox 19
・มากกว่ากูเกิ้ล Chrome 25
■Mac
・มากกว่า Safari 5
・มากกว่า Firefox 19
・มากกว่ากูเกิ้ล Chrome 25

หน้า Yokohama Triennale 2020 การสร้างขึ้นพิเศษ WEB ( https://www.yokohamatriennale.jp/2020/ )
หน้า Yokohama Triennale ผู้สนับสนุน ( https://www.yokohamatriennale.jp/supporter/ )

■วินโดวส์
・มากกว่า Firefox 66
・มากกว่ากูเกิ้ล Chrome 74
■Mac
・มากกว่า Safari 12

2.เกี่ยวกับ SSL

เพื่อพัฒนา security level ที่เว็บไซต์นี้ ในบริการบางส่วน ใช้การสื่อสาร SSL coding ( Secure Socket Layer ) กรณีที่ให้ใช้บริการเหมาะสม จำเป็นต้องมีเบราเซอร์ของการใช้สนับสนุน SSL นอกจากนั้นเพราะการติดตั้งเช่นกำแพงไฟ อาจจะไม่สามารถใช้หน้าที่เกี่ยวข้องได้

3.ตีคุกกี้ ( Cookies )

ที่เว็บไซต์นี้ อาจจะส่งข้อมูลที่เรียกว่าคุกกี้ไปคอมพิวเตอร์ของการใช้ในกรณีการใช้ที่เว็บไซต์ และข้อมูลนั้นถูกฮาร์ดดิสก์ของผู้ใช้หรือหน่วยความจำบันทึก
ใช้คุกกี้ เพื่อที่จะจัดหาบริการที่ดีกว่า และไม่อาจจะบุกรุกความเป็นส่วนตัวของทุกท่านของการใช้หรือสภาพแวดล้อมในการใช้
ถึงหยุดฟังก์ชันของคุกกี้ได้ โดยทุกท่านของการใช้เปลี่ยนแปลงการติดตั้ง แต่ช่วยระมัดระวัง เพราะกรณีนั้นอาจจะไม่ใช้บริการบางส่วนแล้วได้

4.เกี่ยวกับล็อกการเข้าถึง

ที่เว็บไซต์นี้ บันทึกข้อมูลของผู้อ่านด้วยรูปร่างที่ชื่อว่าล็อกการเข้าถึง ถึงชื่อโดเมนและ IP address ของผู้อ่านชนิดของเบราเซอร์ใช้วันและเวลาการเข้าถึงถูกรวมไว้ในล็อกการเข้าถึง แต่ล็อกการเข้าถึงถูกใช้ประโยชน์จากเพื่อการควบคุมการตรวจซ่อมของเว็บไซต์และการวิเคราะห์สถิติเกี่ยวกับสภาพการใช้ และไม่อาจจะใช้ที่เป้าหมายนอกจากนั้น

5.เกี่ยวกับ plug in

เพื่อให้เพลิดเพลินอย่างสบายมากกว่าเดิมที่เว็บไซต์นี้ เตรียมเนื้อหาโดยใช้ภาพ เพื่อดูเนื้อหา จำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์ plug in กรณีที่ดู ช่วยใช้ซอฟต์แวร์ plug in ใหม่ล่าสุดที่เหมาะสมสำหรับสภาพแวดล้อมในการใช้ของลูกค้า

■เงื่อนไขซึ่งจำเป็นสำหรับการอ่านค้นคว้า
・กรณีที่ฟังก์ชัน JavaScript ถูกทำให้เป็นโมฆะโดยเบราเซอร์ของการใช้ ไม่ทำงานอย่างชัดเจนหรืออาจจะไม่แสดงอย่างชัดเจน เวลาดู ช่วยทำ JavaScript ด้วยการติดตั้งเบราเซอร์อย่างมีประสิทธิผล
・สร้างหน้าในเว็บไซต์นี้โดยใช้เทคนิคของ CSS ( Cascading Style Sheets ) เพื่อแสดงหน้าอย่างชัดเจน ทำ CSS อย่างมีประสิทธิผล และช่วยใช้
・กรณีที่ดูที่ข้อมูล PDF ผู้ดูเช่น Reader อะโดบีจำเป็น

การดาวน์โหลดอะโดบี Acrobat Reader

6.เกี่ยวกับการเข้าถึงได้ง่าย

เพื่อคนจำนวนมากสามารถใช้ได้รวมถึงคนที่มีสิ่งแวดล้อมและปานทางเทคนิคที่เว็บไซต์นี้หลากหลายอย่างสบายมากกว่าเดิม ตั้งเป้าหมายไปที่การผลิตของเว็บไซต์ที่เลือกเทคนิคเว็บไซต์มาตรฐานมาใช้ และคำนึงถึงการเข้าถึงได้ง่าย

SNS นโยบาย SNS Policy

การประชุมคณะกรรมการนี้นำมาใช้ตามนโยบายดังต่อไปนี้ในกรณีการดำเนินการโซเชียลมีเดีย

1.การดำเนินการ

คณะกรรมการนี้ทำ Twitter Facebook การประกาศข้อมูลอันเนื่องมาจาก Instagram
twitter
ชื่อบัญชีผู้ใช้: @yokotori_
https://twitter.com/yokotori_/ 
Facebook
user name : @YOKOHAMATRIENNALE
https://www.facebook.com/YOKOHAMATRIENNALE/
Instagram
user name : @yokohama_triennale
https://www.instagram.com/yokohama_triennale/

2.เป้าหมาย

ทันเวลา และเผยแพร่มาตรการของ Yokohama Triennale อย่างกว้างขวาง และจัดหาโอกาสที่คุ้นเคยกับศิลปะแก่ท่านทั้งหลายจำนวนมาก และมุ่งมั่นได้รับความเข้าใจเพื่อกิจกรรมนี้

3.เวลาที่นำมาใช้ปฏิบัติ

ตัดสินแล้วว่า ส่งไปแบบไม่ถูกต้องตามกฎ

4.การตอบกลับ

ไม่ทำการตอบหลักการ (การตอบกลับ) ช่วยแจ้งเกี่ยวกับความเห็นการสอบถามส่วนบุคคลจากแบบฟอร์มการสอบถาม

5.การหยุดการลบของบัญชีผู้ใช้

กรณีที่การสนับสนุนของข้อมูลยาก หยุดบัญชีผู้ใช้นี้หรือต้องลบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

6.ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

ไม่ใช่อะไรที่จะรับประกันความแม่นยำความเสร็จสมบูรณ์ความมีประโยชน์ของข้อมูลใน SNS นี้ ดังนั้นไม่แสดงความรับผิดชอบทั้งหมดเกี่ยวกับความเสียหายที่ผู้ใช้หรือบุคคลที่สามเผชิญ เพราะใช้ข้อมูลใน SNS นี้
การประชุมคณะกรรมการนี้ไม่แสดงความรับผิดชอบทั้งหมดเกี่ยวกับเนื้อหาที่ผู้ใช้ส่ง
คณะกรรมการนี้ไม่รับผิดชอบต่อทุกๆ เกี่ยวกับความเสียหายที่ผู้ใช้หรือบุคคลที่สามเผชิญเพราะปัญหาระหว่างผู้ใช้ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ SNS นี้หรือปัญหาระหว่างผู้ใช้และบุคคลที่สาม
เกี่ยวกับความเสียหายไม่ว่าแบบไหนก็ตามที่ก่อให้เกิดเนื่องจากหัวข้อเกี่ยวกับ SNS นี้ ไม่แสดงความรับผิดชอบทั้งหมดด้วย

7.เกี่ยวกับการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ที่ SNS นี้ จัดการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของคณะกรรมการองค์กร Yokohama Triennale อย่างเหมาะสม

8.เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของนโยบายที่นำมาใช้ปฏิบัติ

ต้องเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ตามต้องการ และกรณีนั้นเผยแพร่ผ่านโฮมเพจ